KALİTE POLİTİKAMIZ

 

KALİTE POLİTİKAMIZ  KAPSAMDAKİ HEDEF DAVRANIŞLARIMIZ;

  • Sunduğumuz hizmetten kurumsal ve bireysel anlamda memnuniyeti sağlamak için; çalışanlarımızı sosyal ve teknolojik gelişmelere entegre ederek verimliliklerini artırmak suretiyle toplumun ihtiyaç ve beklentilerini hızlı, doğru ve etkin bir şekilde karşılamak,
  • Kalite, Çevre ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi şartlarına uymak ve etkinliğini sürekli iyileştirmek,
  • Faaliyetlerimiz dolayısıyla sorumlusu olduğumuz yasalara ve mevzuatlara tavizsiz uymak,
  • Tüm çalışanlarımıza gerekli bilgilendirme ve eğitimler yardımıyla kendilerinin, diğer çalışanların ve ziyaretçilerin sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atmamayı temel görev olarak benimsetmek,
  • Tüm faaliyetlerimiz kapsamında olası tehlikeli durum ve davranışlar ile ilgili risk değerlendirmelerini sistematik bir şekilde yaparak önleme kültürünü yerleştirmek,
  • Tüm faaliyetlerimiz kapsamında, geri dönüşebilir atıkları değerlendirmek, sınırlı olan doğal kaynak kullanımlarını azaltmak, çevreye zararlı atıklardan dolayı oluşacak kirliliği önlemek, canlı hayatını olumsuz etkilememek, çevreyi kirletmemek için gerekli tedbirleri almaktır.