ÇEVRE POLİTİKAMIZProje faaliyetlerimizden kaynaklanan çevre boyut etkilerini kontrol altında tutmak amacıyla dünya standartlarındaki en gelişmiş iş teknolojilerini kullanmaktayız.
Gelecek nesillerden ödünç aldığımız çevreyi en doğal haliyle geleceğe taşımak, projeleri oluştururken ön planda tuttuğumuz prensiplerimizdendir.
Bu anlamda global düzeyde kabul edilmiş inşaat standartlarına, ülkemizdeki mevcut çevre mevzuatlarına ve yerel düzenlemelere uygun üretim yaparken; sürdürülebilir bir çevre için çalışanlarımızı, alt yüklenicilerimizi ve tedarikçilerimizi çevrenin korunması konusunda bilinçlendirmeyi, gerekli eğitimler ve uygulamalarla çevrenin korunmasına destek olmayı özenli bir çabayla sürdürmekteyiz.